Vpis 2016
VPIS V ŠOLE 2016
vpis v šole Megamaturant
Organizacija prireditev,
maturantskih plesov in valet.
www.megamaturant.com
vpis-v-šolo-2015
Festival šol  - Megamaturant prireditve
Email: info@festivalsol.si , festival.sol@gmail.com
Vse informacije in podrobnosti o vpisu v srednješolsko izobraževanje za šolsko leto 2016/2017 lahko najdete na straneh
Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport.
Merila za vpis v srednjšolsko izobraževanje za šolsko leto 2016/2017 se nahajajo tukaj.
Razpis števila vpisnih mest v izobraževalne programe bo objavljen 25. januarja 2016.
Vse informacije in podrobnosti o vpisu v višješolsko izobraževanje za leto šolsko leto 2016/2017 lahko najdete na straneh Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport.
Srednješolsko izobraževanje
Višješolsko izobraževanje
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport konec januarja ali v začetku februarja izda Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe. V razpisu so objavljeni dodiplomski in enoviti magistrski študijski programi na fakultetah in število razpisanih prostih mest za redni in izredni študij. V razpisu so zajete fakultete štirih slovenskih univerz ter ostali samostojni visokošolski zavodi.

Vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe poteka v treh rokih. V primeru, da je število prijav v določen študijski program večje od števila prostih mest, se v večini primerov sprejme sklep o omejitvi vpisa v ta študijski program. V primeru, da je število prijav v nek študijski program le nekoliko večje od števila prostih mest, se lahko zgodi, da sklepa o omejitvi vpisa ni, poveča pa se število prostih mest.

Sklep o omejitvi vpisa Univerza izda konec aprila, po prejetih prijavah za vpis od vseh kandidatov. O sklepih so vsi kandidati pisno obveščeni. Če študijski program nima omejitve, so nanj sprejeti vsi kandidati, ki izpolnjujejo osnovne kriterije za vpis. V primeru omejitve vpisa, pa se med kandidati za vpis izbera na poglagi dodatnih kriterijev.
Kriteriji so specifični za vsak študijski program in so objavljeni v razpisu. Na podlagi kriterijev se za vsakega kandidata izračuna število točk, sprejeti pa so tisti z najvišjim številom točk glede na število prostih mest (primeri izračuna točk).

Vse informacije in podrobnosti o vpisu v visokošolsko izobraževanje za leto šolsko leto 2016/2017 lahko najdete na straneh Ministrstva RS za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Visokošolsko izobraževanje
PUSTNO - INFORMATIVNI FESTIVAL ŠOL 2015
Prireditve
Informacije o vpisu v šole v šolskem letu 2016/2017
vpis-v-šolo-2015-2
vpis-v-šole-foto2
vpis-v-šole-foto3
vpis-v-šole-foto4
Festival šol 2016
vpis-v-šolo-sova
V arhivu so še:
Seznam sodelujočih šol v letih 2004-2015
Foto galerije 2015
Na katero srednjo šolo bi se vpisal?

Nekaj odličnih predlogov boš gotovo našel med našimi opisi srednjih šol in srednješolskih programov.
sšgt-celje
Šola za lesarstvo Celje
Šola za lesarstvo Celje
Med 2. in 5. februarjem bomo v Europarku v Mariboru izvedli Pustno-informativni Festival šol 2016. Pred informativnimi dnevi se ob predstavilo veliko število šol - osnovnih, srednjih, višjih strokovni, visokih ter fakultet.

Ob tem bomo uživali tudi ob predstavitvah in nastopih plesnih šol.
Program je objavljen tukaj - program prireditev Festivala 2016.
INFORMATIVNI DNEVI 2016

Vsi srednješolski in visokošolski zavodi bodo organizirali informativni dan:

• v petek, 12. februarja 2016, ob 10. in 15. uri za srednješolsko izobraževanje ter za kandidate za redni študij,
• v soboto, 13. februarja 2016, ob 10. uri za srednješolsko izobraževanje ter za kandidate za izredni študij,
razen če je pri posameznem srednješolskem ali visokošolskem zavodu določeno drugače.