Vpis 2016
VPIS V ŠOLE 2016
vpis v šole Megamaturant
Organizacija prireditev,
maturantskih plesov in valet.
www.megamaturant.com
Festival šol  - Megamaturant prireditve
Email: info@festivalsol.si , festival.sol@gmail.com
Vpis v višje strokovno izobraževanje
Vir: Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport.
VPIS V VIŠJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Na podlagi zakona je bil objavljen  Pravilnik o vpisu v višje strokovno izobraževanje. Na njegovi podlagi je na predlog šol objavljen razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje.

Pravilnik oziroma razpis prinaša kar nekaj novosti, za kandidate, ki se prijavljajo na razpis za vpis v višje strokovno šolstvo, sta najpomembnejši dve, zanje dobrodošli spremembi:

1. Vpisni pogoji so se v skladu z zakonom bolj odprli tako, da je za vpis ustrezna opravljena matura ali poklicna matura (oz. zaključni izpit ali diploma pred uvedbo poklicne mature) po kateremkoli srednješolskem programu (in ne več le po posameznih, kot je veljalo prej). Spremembe se bodo še posebej razveselili tisti, ki že več let delajo na določenem področju, pa si zaradi omejitev pri vpisnih pogojih v prejšnjih letih niso mogli pridobiti višješolske izobrazbe s tega področja.

Za vpis ustrezajo tudi delovodski, mojstrski oz. poslovodski izpiti, če kandidati opravijo preizkus znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika v obsegu, ki je določen za poklicno maturo, in imajo 3 leta delovnih izkušenj.

2. Kandidati so doslej prijave za vpis pošiljali trem različnim višjim šolam, letos pa pošljejo samo eno prijavo Višješolski prijavni službi

3. Začel veljati  Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja , po katerem šole same izdajajo odločbe o priznavanju izobraževanja, pridobljenega v tujini. Tudi to je za kandidate ugodneje, saj posebno vlogo za priznavanje izobrazbe, pridobljene v tujini, priložijo kar prijavi za vpis, oziroma jo tisti, ki srednjo šolo končujejo letos, skupaj s spričevali in prevodi pošljejo Višješolski prijavni službi v desetih dneh po izdaji spričeval, ta pa jo bo posredovala višji strokovni šoli, v prijavi navedeni na prvem mestu. Višja strokovna šola bo odločbo o priznavanju poslala Višješolski prijavni službi v nadaljnji izbirni postopek.

4. Novost so tudi skupna vpisna mesta za slovenske državljane in državljane EU ter dodatna vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce. Posebej je opredeljena pravica vpisa Slovencev brez slovenskega državljanstva in državljanov držav, s katerimi ima Slovenija sklenjeno meddržavno pogodbo o izobraževanju po načelu vzajemnosti, v redni študij. Dodatna vpisna mesta so v razpisu objavljena pri vsaki višji strokovni šoli, če jih seveda razpisuje.
Ministrstvo za šolstvo in šport v začetku februarja izda Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje za naslednje študijsko leto.
V razpisu so objavljeni študijski programi na višjih šolah in število razpisanih prostih mest za redni in izredni študij.
Rokovnik s pomembnimi datumi: KMALU