Vpis 2016
VPIS V ŠOLE 2016
vpis v šole Megamaturant
Organizacija prireditev,
maturantskih plesov in valet.
www.megamaturant.com
Univerza v Ljubljani

Univerza v Ljubljani
skrajšano ime UL
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
tel: (01) 241 85 00
splet: http://www.uni-lj.si

Akademija za glasbo
UL AG
Stari trg 34, 1000 Ljubljana
tel: (01) 242 73 00
splet: http://www.ag.uni-lj.si

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
UL AGRFT
Nazorjeva 3, 1000 Ljubljana
tel: (01) 251 04 12, 251 05 03
splet: http://www.agrft.uni-lj.si

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
UL ALUO
Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana
tel: (01) 251 27 26
splet: http://www.alu.uni-lj.si

Biotehniška fakulteta
UL BF
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana
tel: (01) 423 11 61
splet: http://www.bf.uni-lj.si

Ekonomska fakulteta
UL EF
Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana
tel: (01) 589 24 00
splet: http://www.ef.uni-lj.si

Fakulteta za arhitekturo
UL FA
Zoisova 12, 1000 Ljubljana
tel:(01) 200 07 35, 200 07 62
splet: http://www.arh.uni-lj.si

Fakulteta za družbene vede
UL FDV
Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana
tel: (01) 580 51 00
splet: http://www.fdv.uni-lj.si

Fakulteta za elektrotehniko
UL FE
Tržaška 25, 1000 Ljubljana
tel: (01) 476 84 11
splet: http://www.fe.uni-lj.si

Fakulteta za farmacijo
UL FFA
Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana
tel: (01) 476 95 00
splet: http://www.ffa.uni-lj.si

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
UL FGG
Jamova 2, 1000 Ljubljana
tel: (01) 476 85 00 n.c.
splet: http://www2.fgg.uni-lj.si/

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
UL FKKT
Aškerčeva 5, 1000 Ljubljana
tel: (01) 241 91 00
splet: http://www.fkkt.uni-lj.si

Fakulteta za matematiko in fiziko
UL FMF
Jadranska 19, 1000 Ljubljana
tel: (01) 476 65 00
splet: http://www.fmf.uni-lj.si

Fakulteta za pomorstvo in promet
UL FPP
Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož
tel: (05) 676 71 00
splet: http://www.fpp.uni-lj.si

Fakulteta za računalništvo in informatiko
UL FRI
Tržaška 25, 1000 Ljubljana
tel: (01) 476 84 11
splet: http://www.fri.uni-lj.si

Fakulteta za socialno delo
UL FSD
Topniška 31, 1000 Ljubljana
tel: (01) 280 92 40
splet: http://www.fsd.si/
Univerza v Mariboru

Ekonomsko-poslovna fakulteta
UM EPF
Razlagova 14, 2000 Maribor
tel: (02) 229 00 00
splet: http://www.epf.uni-mb.si/podrocje.aspx

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
UM FERI
Smetanova ul. 17, 2000 Maribor
tel: (02) 220 7000
splet: http://www.feri.uni-mb.si

Fakulteta za energetiko
UM FE
Hočevarjev trg 1, 8270 Krško
tel.: (07) 620 22 16
splet: http://www.fe.uni-mb.si/

Fakulteta za gradbeništvo
UM FG
Smetanova ul. 17, 2000 Maribor
tel: (02) 229 43 00
splet: http://fg.uni-mb.si/

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
UM FKKT
Smetanova ul. 17, 2000 Maribor
tel: (02) 229 44 00
splet: http://atom.uni-mb.si/index.html

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
UM FKBV
Pivola 10, 2311 Hoče
tel: (02) 320 90 19
splet: http://fk.uni-mb.si/

Fakulteta za logistiko
UM FL
Mariborska c. 7, 3000 Celje
tel: (03) 428 53 00
splet: http://fl.uni-mb.si/

Fakulteta za naravoslovje in matematiko
UM FNM
Koroška c. 160, 2000 Maribor
tel: (02) 229 38 44
splet: http://www.fnm.uni-mb.si/

Fakulteta za organizacijske vede
UM FOV
Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj
tel: (04) 237 42 00
splet: http://www.fov.uni-mb.si

Fakulteta za strojništvo
UM FS
Smetanova ul. 17, 2000 Maribor
tel: (02) 220 75 00
splet: http://www.fs.uni-mb.si/main.asp

Fakulteta za varnostne vede
UM FVV
Kotnikova 8, 1000 Ljubljana
tel: (01) 300 83 00
splet: http://www.fpvv.uni-mb.si/

Fakulteta za zdravstvene vede
UM FZV
Žitna ulica 15, 2000 Maribor
tel: (02) 300 47 00
splet: http://www.fzv.uni-mb.si/page/

Filozofska fakulteta
UM FF
Koroška c. 160, 2000 Maribor
tel: (02) 229 38 40
splet: http://www.ff.uni-mb.si/

Medicinska fakulteta
UM MF
Slomškov trg 15, 2000 Maribor
tel: (02) 23 45 601
splet: http://www.mf.uni-mb.si

Pedagoška fakulteta
UM PEF
Koroška c. 160, 2000 Maribor
tel: (02) 229 36 00
splet: http://www.pfmb.uni-mb.si

Pravna fakulteta
UM PF
Mladinska ulica 9, 2000 Maribor
tel: (02) 250 42 00
splet: http://www.pf.uni-mb.si
Univerza na Primorskem

Univerza na Primorskem (UP)
Titov trg 4, 6000 Koper
tel: (05) 611 75 00
splet: http://www.upr.si

Fakulteta za humanistične študije Koper (UP FHŠ)
Titov trg 5, 6000 Koper
tel: (05) 663 77 40
splet: http://www.fhs.upr.si/

Fakulteta za management Koper (UP FM)
Cankarjeva 5, 6104 Koper
tel: (05) 610 20 00
splet: http://www.fm-kp.si/

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (UP FAMNIT)
Glagoljaška 8, 8000  Koper
tel: (05) 611 75 70
splet: http://www.famnit.upr.si/

Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica (UP FTŠ)
Obala 11, 6320 Portorož
tel: (05) 61 77 000
splet: http://www.turistica.si/indexSI.php

Pedagoška fakulteta Koper (UP PEF)
Cankarjeva 5, 6000 Koper
tel: (05) 663 12 60
splet: http://www.pef.upr.si/

Visoka šola za zdravstvo Izola (UP VŠZI)
Polje 42, 6310 Izola
tel: (05) 626 64 60
splet: http://www.vszi.upr.si

Znanstveno-raziskovalno središče Koper (UP ZRS)
Garibaldijeva 1, 6000 Koper
tel: (05) 663 77 00
splet: http://www.zrs.upr.si

Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (UP PINT)
Muzejski trg 2, 6000 Koper
tel: (05) 630 11 44
splet: http://www.upr.si
Univerza v Novi Gorici

Univerza v Novi Gorici (UNG)
Vipavska 13, p.p. 301, Rožna dolina, 5000 Nova Gorica
tel: (05) 33 15 223
splet: http://www.p-ng.si/si/

Fakulteta za aplikativno naravoslovje
Vipavska 11c, Ajdovščina
tel: (05) 365 35 00
splet: http://www.p-ng.si/si/o-univerzi/sole/3000/

Fakulteta za podiplomski študij
Vipavska 13, p.p. 301, Rožna dolina, 5000 Nova Gorica
tel: (05) 331 52 31
splet: http://www.p-ng.si/si/o-univerzi/sole/6000/

Fakulteta za humanistiko
Vipavska 13, p.p. 301, Rožna dolina, 5000 Nova Gorica
tel: (05) 331 52 37
splet: http://www.p-ng.si/si/o-univerzi/sole/4000/

Fakulteta za znanosti o okolju
Vipavska 13, p.p. 301, Rožna dolina, 5000 Nova Gorica
tel: (05) 331 52 95
splet: http://www.p-ng.si/si/o-univerzi/sole/1000/

Poslovno-tehniška fakulteta
Vipavska 13, p.p. 301, Rožna dolina, 5000 Nova Gorica
tel: (05) 331 52 31
splet: http://www.p-ng.si/si/o-univerzi/sole/2000/

Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo
Vipavska 11c, Ajdovščina
tel: (05) 365 35 50
splet: http://www.p-ng.si/si/o-univerzi/sole/5000/
EMUNI UNIVERZA

Evro-sredozemska univerza (EMUNI univerza)
Sončna pot 20, 6320 Portorož
tel: (05) 671-36-00
splet: http://www.emuni.si/si/
Samostojni visokošolski zavodi

DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (DOBA Fakulteta)
Prešernova ul. 1, 2000 Maribor
tel: (02) 228 38 90
splet: http://www.vpsm.si/

Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici (EVRO-PF)
Kidričeva 9, 5000 Nova Gorica
tel: (05) 338 44 00
splet: http://www.evro-pf.si

Evropsko središče Maribor (ESM)
Gosposka ul. 1, 2000 Maribor
tel: (02) 250 19 99 in -97
splet: http://www.eumb.si
 
Fakulteta za državne in evropske študije (FDŠ)
Predoslje 39, 4000 Kranj
tel: (04) 260 18 50
splet: http://www.fds.si

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ)
(to je javni visokošolski zavod!)
Sevno 13, 8000 Novo mesto
tel: (07) 37 37 884
splet: http://fis.unm.si/

Fakulteta za komercialne in poslovne vede (FKPV)
Lava 7, 3000 Celje
tel: (03) 428-55-44, -46
splet: http://www.fkpv.si
Šola za risanje in slikanje (VŠRS)
Ul. Jožeta Jame 12, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 510-82-70
splet: http://www.arthouse-si.com
  
Visoka šola za dizajn v Ljubljani (VSD)
Gerbičeva ul. 51, 1000 Ljubljana
tel: (01) 283-37-95
splet: http://www.vsd.si

IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana (IBS)
Mencingerjeva ul. 7, 1000 Ljubljana
tel: 040 561 896, (01) 28-11-340
splet: http://www.ibs.si/
 
Visoka šola za računovodstvo, Ljubljana (VŠR)
Stegne 21c, 1000 Ljubljana
tel: (05) 9091 400
splet: http://www.vsr.si/

Visoka šola za storitve (VIST)
Cesta na Brdo 69, Ljubljana
tel: (01) 252-81-60
splet: http://www.vist.si

Visoka šola za tehnologije in sisteme (VITES)
Na Loko 2, p.p. 111, 8000 Novo mesto
tel.: 07/393-00-22
splet: http://www.vites.si/

Visoka šola za tehnologijo polimerov (VŠTP)
Pod gradom 4, 2380 Slovenj Gradec
tel.: 02/88-22-788
splet: http://www.vstp.si/

Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto (VŠUP)
Na Loko 2, p.p. 51, 8000 Novo mesto
tel: (07) 393 00 20
splet: http://www.visoka-sola.com

Visoka šola za varstvo okolja (VŠVO)
Trg mladosti 2, Velenje
tel: (03) 898 64 10
splet: http://vsvo.velenje.si/

Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec (VŠZV)
Glavni trg 1, 2380 Slovenj Gradec

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ)
Spodnji plavž 3, 4270 Jesenice
tel: (04) 5869 360
splet: http://www.vszn-je.si

Visoka šola za zdravstvo Novo mesto (VŠZNM)
Na Loko 2, p.p. 158, 8000 Novo mesto
tel: (07) 393 00 22
splet: http://www.vsz.vs-nm.si/

Visoka zdravstvena šola v Celju (VZŠCE)
Mariborska cesta 7, 3000 Celje
tel: (03) 428 79 00
splet: http://www.vzsce.si/

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ)
Novi trg 5, 8000 Novo mesto
tel.: (07) 3737 870
splet: http://www.fos.unm.si/si/

Visoka gospodarska šola
Mariborska cesta 2, 3000 Celje
tel.: (03) 428 79 00

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto (FINI)
Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
Tel: 07/39 32 206
http://www.fini-unm.si
Festival šol  - Megamaturant prireditve
Email: info@festivalsol.si , festival.sol@gmail.com
FESTIVAL ŠOL
Fakulteta za strojništvo
UL FS
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana
tel: (01) 477 12 00
splet: http://www.fs.uni-lj.si

Fakulteta za šport
UL FŠ
Gortanova 22, 1000 Ljubljana
tel: (01) 520 77 00
splet: http://www.sp.uni-lj.si

Fakulteta za upravo
UL FU
Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana
tel: (01) 580 55 00
splet: http://www.fu.uni-lj.si/

Filozofska fakulteta
UL FF
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
tel: (01) 241 10 00
splet: http://www.ff.uni-lj.si

Medicinska fakulteta
UL MF
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
tel: (01) 543 77 00
splet: http://www.mf.uni-lj.si

Naravoslovnotehniška fakulteta
UL NTF
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana
tel: (01) 470 45 00
splet: http://www.ntf.uni-lj.si

Pedagoška fakulteta
UL PEF
Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
tel: (01) 589 22 00
splet: http://www.pef.uni-lj.si

Pravna fakulteta
UL PF
Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana
tel: (01) 420 31 00
splet: http://www.pf.uni-lj.si/

Teološka fakulteta
UL TEOF
Poljanska 4, 1000 Ljubljana
tel: (01) 434 58 18
splet: http://www.teof.uni-lj.si

Veterinarska fakulteta
UL VF
Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana
tel: (01) 477 91 00
splet: http://www.vf.uni-lj.si

Zdravstvena fakulteta
UL ZF
Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana
tel: (01) 300 11 11
splet: http://www.vsz.uni-lj.si

Fakulteta za poslovne vede (FPV)
Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 438-48-05
splet: http://www.katoliski-institut.si
SPISEK VISOKIH ŠOL IN FAKULTET
Fakulteta za medije v Ljubljani (FaM)
Leskoškova c. 12, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 542 20 53
splet: http://www.fame.si/fame/index.php

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ)
Kidričeva 9, p.p. 62, 5000 Nova Gorica
tel.: (05) 333 00 80
splet: http://www.fuds.si

Institutum Studiorum Humanitatis
Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (ISH)
Rožna dolina, c. V/26, 1000 Ljubljana
tel: (01) 425 18 45, 252 30 24
splet: http://www.ish.si
 
IEDC - Poslovna šola Bled
Fakulteta za podiplomski študij managementa
Prešernova cesta 33, 4260 Bled
tel: (04) 579 25 00
splet: http://www.iedc.si

GEA College - Fakulteta za podjetništvo (FP)
Kidričevo nabrežje 2, 6330 Piran
tel: (05) 671 02 41
splet: http://www.gea-college.si/visoka-sola-za-podjetnistvo/
(prej Visoka šola za podjetništvo)

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ)
Mariborska 7, 3000 Celje
tel.: 03/425-82-20
splet: http://www.mfdps.si 

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (MPŠ)
Jamova 39, 1000 Ljubljana
tel: (01) 477 31 00
splet: http://www.mps.si

Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto (FPUV)
Na Loko 2, p.p. 51, 8000 Novo mesto
tel.: (07) 393-00-20
splet: http://www.fpuv.vs-nm.si

Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (VŠ GRM)
Sevno 13, 8000 Novo mesto
GSM: 031 376 336
http://vsgrm.unm.si/

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled 

Prešernova 32, 4000 Kranj
tel.: 00386 (0) 4 575 34 14
email: tajnistvo@vs-bled-si
splet: www.vs-bled.si

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled je mlada, vendar inovativna šola s popolnoma novim, sodobnim študijskim programom. Spodbujamo študentovo ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost ter spoštujemo njegovo svobodno izražanja.
Naš visokošolski študijski program Hotelirstvo in turizem (izredni študij), se uvršča v visokošolsko strokovno izobraževanje prve bolonjske stopnje, stopnja 6/2. Študenti lahko izbirajo med moduloma Turistični management in Hotelirski management, ki se po letnikih vsebinsko nadgrajujeta. Študij se zaključi z diplomsko nalogo.

S končanim študijem študent doseže 180 kreditnih točk in pridobi naziv Diplomirani organizator/ Diplomirana organizatorka poslovanja v hotelirstvu in turizmu - dipl. org. hot. in tur.(VS). S tem je omogočeno nadaljevanje magistrskega strokovnega študija na univerzah.

Možnosti za zaposlitev diplomantov naše šole so izredno široke. Zaposlijo se lahko na področjih: turističnega managementa in hotelskega managementa, event managementa (organizacije glasbenih, športnih in kulturnih prireditev; organizacija kongresov in konferenc), managementa kakovosti v hotelirstvu in turizmu, na področju inovacij in razvoja turizma in hotelirstva, vodenja in dela v potovalnih agencij, vodenja marketinških služb, dela v svetovalnih (consulting) agencijah za področje turizma in hotelirstva, delo v turističnih organizacijah na nacionalni in regionalni ravni (na primer: krajinski parki, nacionalna turistična organizacija, turistična društva, lokalne turistične organizacije) ipd.
visoka-sola-za_hotelirstvo