Srednja ekonomsko - poslovna šola Koper
Martinčev trg 3, 6000 Koper - Capodistria
tel.: (05) 663 75 00
Splet: www.seps.si

Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper izobražuje za naslednje smeri:
- program Ekonomska gimnazija
- program Ekonomski tehnik
- program Ekonomski tehnik -poklicno tehniško izobraževanje
- program Trgovec
- program Administrator
- program Poklicni tečaj

Zakaj izbrati Ekonomsko šolo

- ker boš lahko izbiral /-a med 150 različnimi poklici (preveri na www.mojaizbira.si),
- ker lahko v času šolanja izbereš zahtevnejši ali pa manj zahteven program podobne smeri,
- ker se po šoli lahko zaposliš ali nadaljuješ šolanje na vseh visokih šolah in mnogih fakultetah,
- ker smo prijazna šola, ki gradi na dobrih medosebnih odnosih,
- ker se posvetimo in prilagodimo potrebam vsakega posameznega dijaka,
- ker imamo posluh za dijake športnike, plesalce, glasbenike,
- ker ponujamo pestre izvenšolske dejavnosti in vključevanje v mednarodne projekte,
- ker razvijamo podjetnost in podjetnišvo
- vsak športni klub, gledališče, radio in televizija, vojska in policija, zdravstveni dom in bolnišnica, vrtec in šola, krajevna skupnost in občina, majhna in velika podjetja, banke in zavarovalnice, hoteli in trgovine, pošte in špediterji …VSI potrebujejo poslovne sekretarke, računovodje ter ljudi, ki bodo znali vodite te ustanove in znali prodajati njihove izdelke in storitve.
-     povpraševanje po delovnih mestih je mnogo večje kot je ponudba, zato boste mnogi morali sami poiskati delo in zaslužek,   
      poslovna in finančna znanja in podjetnost pa so pri tem nujna.Vpis 2016
VPIS V ŠOLE 2016
vpis v šole Megamaturant
Organizacija prireditev,
maturantskih plesov in valet.
www.megamaturant.com
SREDNJE ŠOLE - OSREDNJESLOVENSKA REGIJA


ERUDIO izobraževalni center 
Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana
Tel: 01 500 86 80
Email:
tajnistvo@erudio.si

Gimnazija Moste
Zaloška cesta 49, 1000 Ljubljana
Tel: 01 54 74 100
Email:
gimnazija.moste@guest.arnes.si

Gimnazija Vič 
Tržaška cesta 72, 1000 Ljubljana
Tel: 01 256 59 93
Email: tajnistvo.gimvic@guest.arnes.si

Srednja ekonomska šola Ljubljana 
Roška cesta 2, 1000 Ljubljana
Tel: 01 300 47 00
Email:
tajnistvo@seslj.si
Biotehniška šola Maribor
Vrbanska cesta 30, 2000 Maribor
Telefon: 02 235 3700
Email: info@bts.si


Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše  
Šolska ulica 16, 2342 Ruše
Telefon: 02 630 0800
Email: info@gimnazija-ruse.org


II. gimnazija Maribor 
Trg Miloša Zidanška 1, 2000 Maribor
Telefon: 02 330 4430
Email: info@druga.si


Izobraževalni center Piramida Maribor
Srednja šola za prehrano in živilstvo 
Park mladih 3a, 2000 Maribor
Telefon: 02 320 8600
Email: ic-piramida.maribor@guest.arnes.si


Prometna šola Maribor
Srednja prometna šola in dijaški dom
Preradovičeva ulica 33, 2000 Maribor
Telefon: 02 429 4140
Email: tajnistvo@vpsmb.net


Srednja trgovska šola Maribor 
Mladinska ulica 14, 2000 Maribor
Telefon: 02 250 4650
Email: trgovskasola@gmail.com
http://www.trgovska.si
SREDNJE ŠOLE - SAVINJSKA REGIJA
ŠOLE NA FESTIVALIH ŠOL
SPISEK VSEH SREDNJIH ŠOL
SPISEK VSEH SREDNJIH ŠOL V SLOVENIJI NAJDETE NA https://krka1.mss.edus.si/registriweb/Seznam2.aspx?Seznam=3010
Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad-Ljubljana
Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana
Tel: 01 280 53 00
Email: info@s-spssb.lj.edus.si


Šolski center Ljubljana, Gimnazija Antona Aškerca
Aškerčeva cesta 1, 1000 Ljubljana
Tel: 01 241 16 64
Email: solski-center.lj@guest.arnes.si

Šolski center za pošto, ekonom. in telekomun. Ljubljana
Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana
Tel: 01 234 24 44
Email: scpet@scpet.net

Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija
Štula 23, 1210 Ljubljana - Šentvid
01 582 22 00
skg@stanislav.si
Srednja elektro-računalniška šola Maribor
Smetanova ulica 6, 2000 Maribor
Telefon: 02 234 1910
Email: sers@s-sers.mb.edus.si


Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor  
Mladinska ulica 14a, 2000 Maribor
Telefon: 02 235 0010
Email: ss.gtmb@guest.arnes.si 

Srednja šola za oblikovanje Maribor  
Park mladih 8, 2000 Maribor
Telefon: 02 330 2800
Email: ss.oblikovanje@ssom.si


Šolski center Maribor 
Srednja strojna šola
Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor
Telefon: 02 229 5756, 02 229 5760
Email: stehmb.group@guest.arnes.si


Šolski center Maribor 
Srednja Lesarska šola Maribor
Lesarska ulica 2, 2000 Maribor
tel.:02/4216650
Email: info@lesarska-sol-maribor.net
Festival šol  - Megamaturant prireditve
Email: info@festivalsol.si , festival.sol@gmail.com

Srednja trgovska šola Maribor 

Mladinska ulica 14, 2000 Maribor
Splet:
http://www.trgovska.si

KONTAKT:
Telefon: 02 250 4650
Email: trgovskasola@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Smo Srednja trgovska šola, ki na nivoju srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja usposablja mladino in odrasle za trgovske in upravne poklice. Na temeljih dolgoletnih izkušenj izobražujemo trgovce, aranžerje in ekonomske tehnike komercialnega, poslovnega ter upravnega področja.
Smo in bomo profesionalci, ki jim kaže zaupati, saj mladino ne le izobražujemo, temveč tudi vzgajamo za kvalitetno življenje v tem hitro spreminjajočem se svetu. Verjamemo v sposobnosti in ustvarjalno moč mladih, ki so nam jih zaupali njihovi starši. Naše dijakinje in dijake spodbujamo k samostojnemu učenju in jih usmerjamo na pot vseživljenjskega izobraževanja. V dobi sodobnih komunikacijskih sredstev učitelji nismo le posredovalci znanja, ampak predvsem svetovalci in mentorji. Mladostniku pomagamo pri izbiranju in vrednotenju informacij.

Spoštujemo in bomo še naprej skrbeli za spoštovanje različnosti, dobre medsebojne odnose, predvsem pa za kvalitetno strokovno izobraževanje in osebnostno rast dijakov ter učiteljev šole.  Naša prihodnost je v večjem povezovanju s prakso in socialnimi partnerji, v prilagajanju potrebam trga, posodabljanju in individualizaciji izobraževalnega procesa ter mednarodnem povezovanju.

Zaupamo v sposobnosti dijakov. Verjamemo, da bomo skupaj zmogli uresničiti cilje.
SREDNJE ŠOLE - PODRAVSKA REGIJA
Šolski center Novo mesto
Srednja zdravstvena in kemijska šola
Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
Splet: http://www.sc-nm.si/szks/

Srednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto 

Šolski center Novo mesto
Srednja zdravstvena in kemijska šola
Šegova ulica 112
8000 Novo mesto
http://www.sc-nm.si/szks/


Na Srednji zdravstveni in kemijski šoli izobražujemo v programih zdravstvena nega, bolničar-negovalec, kemijski tehnik, farmacevtski tehnik in kozmetični tehnik. Šolo obiskujejo 1004 dijaki, poučuje jih 77 učiteljev in drugih strokovnih delavcev.
Smo ena največjih šol na Šolskem centru Novo mesto, ki izobražuje za pomembne poklice v službi človeka.

Pouk izvajamo v učilnicah, v katerih je v večini dostop do interneta, računalnik in projektor. Praktični pouk izvajamo v kabinetih. Dijaki, ki se izobražujejo v programih zdravstvena nega in bolničar-negovalec, imajo poleg kabinetov praktični pouk tudi v Splošni bolnišnici Novo mesto in Domu starejših občanov.
Vsi dijaki opravljajo praktično izobraževanje pri delodajalcih, kjer v strnjeni obliki od 14 dni pa do 4 mesecev, odvisno od programa, pridobivajo znanje, izkušnje in delovne navade pri bodočih delodajalcih, naših pomembnih zunanjih partnerjih, ki so bolnišnici Novo mesto in Brežice, domovi starejših občanov na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini, podjetja Krka, Krka Zdravilišča, Akripol, Melamin, lekarne in kozmetični saloni na Dolenjskem, Posavju in Beli krajini…

V okviru pouka organiziramo vrsto športnih, kulturnih in strokovnih dejavnosti, med drugim tudi tradicionalne strokovne ekskurzije v tujino. Dijaki 4. letnikov zdravstvene nege so letos potovali v Rim, kozmetični tehniki v Toskano in Celovec, kemijski in farmacevtski tehniki pa v Munchen in Krapino ter Zagreb. Dijaki sodelujejo v številnih obšolskih aktivnostih, kot so pevski zbor, gledališki abonma, plesno-navijaška skupina Afne in akrobatska skupina Norci, bralni klub, različni krožki s strokovnih področij in na športnih tekmovanjih na šolskem, regijskem in državnem nivoju, kjer zastopajo šolo.
Aktivni smo v več projektih, tudi v evropskem projektu Leonardo da Vinci-Europraksa, kjer dijaki opravljajo praktično izobraževanje v tujini. Izvedli smo usposabljanje treh dijakinj kozmetične smeri v Londonu, dveh dijakov zdravstvene nege v Nemčiji, trije dijaki pa so se usposabljali na Malti.

Močno smo vpeti v lokalno okolje, saj naši dijaki sodelujejo kot prostovoljci v bolnišnicah in domovih starejših občanov, pri prireditvah na lokalnem in regijskem nivoju ter drugih aktivnostih, na katere smo povabljeni.
Naša vizija je, da bomo ustvarili učečo se šolo, v kateri bomo s sodelovalno kulturo ustvarili pogoje za učenje in poučevanje, ki omogočajo nenehno poklicno in osebnostno rast dijakov in strokovnih delavcev.Dijake spodbujamo k večji samostojnosti ter vseživljenjskemu učenju.
Verjamemo v moč znanja, timskega dela in kakovostne komunikacije, kjer učitelj prevzema vlogo mentorja in svetovalca.
S kakovostnim izobraževanjem dijake uspešno pripravljamo na izzive, ki jih ponuja hitro spreminjajoča se tehnološko razvita družba, ki posamezniku ponuja nešteto izzivov in skušnjav.
Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko
Ljubljanska 17, 3000 Celje
03 428 22 12
Email: sdl@sc-celje.si
Splet: www.sc-celje.si/sdl/Strani/default.aspx

Srednja zdravstvena šola Celje
Ipavčeva 10, 3000 Celje
Tel. 03/428 69 00
e-naslov: info@szsce.si
splet: www.szsce.si

Srednja ekonomska šola Celje

Kosovelova ulica 4, 3000 Celje
Telefon: tel: 03 54 82 930
Splet: http://www.escelje.si
Mail: tajnistvo@escelje.si
Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje 
Kosovelova ulica 2, 3000 Celje
03 425 54 50
Email: info@s-ssgt.ce.edus.si


Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje 
Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje
03 428 59 00
Email: vs-ce.vrtnarstvo@guest.arnes.si


Šolski center Rogaška Slatina 
Steklarska ulica 1, 3250 Rogaška Slatina
03 818 20 79
Email: irma.ducman@guest.arnes.si


Šolski center Šentjur 
Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur
03 746 29 00
Email: solski.center-sentjur@guest.arnes.si

EKONOMSKA ŠOLA CELJE
Kosovelova ulica 4, 3000 Celje
Telefon: tel: 03 54 82 930
Splet: http:// www. escelje.si
Mail: tajnistvo@escelje.si


Ekonomska šola Celje je srednja šola z novim poimenovanjem, saj je nastala z združitvijo Poslovno-komercialne šole in Srednje ekonomske šole Celje,a z zelo dolgo tradicijo obstoja.
Sestavljata jo dve organizacijski enoti,Gimnazija in srednja šola ter Višja strokovna šola. Dijake izobražujemo v programih ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik, ekonomski tehnik PTI, administratorintrgovec. Izvajamo tudi maturitetni in poklicni tečaj. V tem šolskem letu smo začeli izvajati tudi nov program, tehnik varovanja. Višja strokovna šola pa izvaja izobraževanje v programih ekonomist, organizator socialne mreže ininženir varovanja.
Šola je sodobno opremljena in prilagojena gibalno oviranim dijakom. Vključeni smo v mnoge domače in mednarodne projekte. Na šoli deluje več učnih podjetij, preko katerih dijaki pridobivajo praktične izkušnje. Na različnih tekmovanjih dijaki dosegajo zavidljive rezultate.
Na EŠ Celje se nenehno trudimo za povrnitev ugleda izobraževanja na ekonomskem področju ter prepoznavnost šole v širšem okolju, predvsem pa skušamo dijakom in študentomzagotavljati čim spodbudnejše učno in študijsko okolje.

ekonomska-šola-celje
ekonomska-šola-celje-2
SREDNJE ŠOLE - DOLENJSKA REGIJA
SREDNJE ŠOLE - PRIMORSKA REGIJA
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
Tržaška cesta 36, 6230 Postojna
(05) 726 13 36
Splet: www.sgls.si
Srednja ekonomsko - poslovna šola Koper
Martinčev trg 3, 6000 Koper - Capodistria
(05) 663 75 00
Splet: www.seps.si

Srednja šola Izola
Prekomorskih brigad 7, Izola
Polje 41, Izola
Splet:http://www.srednjasolaizola.si
Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran
Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož-Portorose
(05) 6713 241
Splet: www.geps.si

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE

Kosovelova ulica 2, 3000 Celje
Telefon: tel: 03 42 55 450
Splet: http://www.ssgt.si


Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje je šola z več kot petdesetletno tradicijo. Ponosni smo, da se čedalje več osnovnošolcev odloči šolanje nadaljevati pri nas.Pouk poteka v najsodobneje opremljenih učilnicah ter profesionalno opremljenih prostorih za praktični pouk.  V triletnem programu gastronomske in hotelske storitve se izobražujejo bodoči kuharji in natakarji. Štiriletni program gastronomija in turizem je zanimiv za vse, ki jih zanima zahtevnejše delo v turizmu in gostinstvu. Po uspešno opravljeni poklicni maturi se lahko naši maturanti vpišejo na višješolske ali prvostopenjske  visokošolske študije po celi državi. Z uspešno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature pa še na več univerzitetnih študijev.

Izobraževanje pri nas je izobraževanje s prihodnostjo.  Na šoli skrbimo, da imajo vsi, ki si želijo usvojiti čim več znanja, za to tudi vse možnosti.  Zato vrsto let sodelujemo v evropskih projektih. Naši dijaki odhajajo na izobraževanje in praktično usposabljanje v  Španijo, Nemčijo, Italijo, Irsko, na Malto, Finsko, Poljsko in še bi lahko naštevali. Dijake, ki želijo več potovanj in znanja tujih jezikov, povabimo v oddelke z evropsko in globalno dimenzijo, kjer obiščemo partnerske šole v Radovljici, Beljaku in Pulju. Pri pouku angleščine se nam pridruži naravni govorec. Poleg angleščine, nemščine in italijanščine dijaki teh oddelkov spoznajo tudi osnove ruščine. Aktivnosti na šoli je preveč, da bi jih zajeli v kratek opis, zato vas vabimo, da si naše aktivnosti ogledate na spletni strani www.ssgt.si .

Od leta 2014 upravljamo tudi z dijaškim domom. Do danes smo prenovili notranjost in sistem ogrevanja, tako vas v njem pričakujejo sodobno opremljene dvoposteljne sobe, dostop do spleta, izvrstna prehrana in skrbni strokovni delavci. Za tesno povezanost izobraževanja s trgom dela skrbimo v Medpodjetniškem izobraževalnem centru.
Vsi, ki vas torej zanimajo tuji jeziki, potovanja, mednarodne menjave, delo v gostinstvu in turizmu in še kaj, ste prisrčno dobrodošli pri nas. Odločitev za Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Celje je odločitev za prihodnost.

Sšgt-celje-2
Sšgt-celje

ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR,
Srednja poklicna in strokovna šola
Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur
Splet: http://www.sc-s.si
Telefon: 03 746 29 00
Email: tajništvo@sc-s.si


Šolski center Šentjur, Srednja poklicna in strokovna šola, je šola z več kot stoletno, bogato tradicijo, na katero smo ponosni. Šola že desetletja izobražuje mladino in odrasle, mi pa si prizadevamo, da bi tudi v prihodnosti tradicijo dobre šole nadaljevali in vzdrževali ter razvijali kakovost pouka in dobrih odnosov. V minulih letih se je šola programsko razvijala in tako sedaj na Šolskem centru Šentjur izobražujemo za poklice celotne prehranske verige, saj dijakom ponujamo kakovostna temeljna znanja z različnih strokovnih področij. Čeprav smo šola s stoletno tradicijo, v prenovljenih prostorih na sodoben način izobražujemo po različnih programih prehranske verige:

Srednje strokovno izobraževanje (4 leta):
• Kmetijsko podjetniški tehnik
• Naravovarstveni tehnik
• Živilsko prehranski tehnik

Poklicno tehniško izobraževanje (3+2 leti):
• Kmetijsko podjetniški tehnik (PTI)
      • Živilsko prehranski tehnik (PTI)

Ker pa si želimo naše dijake ne le izobraziti, temveč tudi pripraviti na izzive, ki jih nudi današnja hitro spreminjajoča se družba, sodelujemo v različnih projektih kot so Zdrava šola, Eko šola, Prostovoljstvo ter mednarodnem programu Erasmus+ za srednje poklicne in strokovne šole, ki zainteresiranim dijakom omogoča opravljanje praktičnega izobraževanja v eni izmed evropskih držav.
Po zaključenem srednješolskem izobraževanju lahko dijaki nadaljujejo s študijem v višješolskih študijskih programih Naravovarstvo, Upravljanje podeželja in krajine, Živilstvo in prehrana ter Gostinstvo in turizem na Šolskem Centru Šentjur, Višji strokovni šoli, lahko pa se tudi zaposlijo ali pa nadaljujejo s študijem drugje.
Srednje poklicno izobraževanje (3 leta):
• Mehanik kmetijskih in delovnih strojev
• Slaščičar
• Pek

Nižje poklicno izobraževanje (2 leti):
• Pomočnik v biotehniki in oskrbi

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE

Ipavčeva 10, 3000 Celje
Tel. 03/428 69 00
e-naslov: info@szsce.si
splet: www.szsce.si
Spoštujemo preteklost, živimo sedanjost, gradimo prihodnostŠolski center Šentjur
Srednja zdravstvena in kozmetična šola
Srednja zdravstvena in kozmetična šola 2

Srednja šola Izola
Splet:http://www.srednjasolaizola.si


Gostinski in turistični poklici že od nekdaj privabljajo mlade, ki imajo veselje do dela z ljudmi, so dinamični, ustvarjalni, imajo dobre organizacijske, komunikacijske in ročne spretnosti.
V gostinskih in turističnih podjetjih je veliko povpraševanje po izobraženem in usposobljenem kadru, možnosti zaposlovanja so dobre, prav tako možnosti štipendiranja. Poklici so primerni tako za fante kot za dekleta.

Kozmetični tehnik/tehnica opravlja zahtevno, samostojno, odgovorno delo. Pomaga ljudem ohranjati lep in negovan videz, zdravje ter dobro počutje. Poklic kozmetičnega tehnika/tehnice je v današnjem času zelo iskan. Zaposlitev najdejo vkozmetičnih salonih, fitnes centrih, savnah,
zdraviliščih, masažnih in pedikerskih salonih, v gledališču in na televiziji kot maskerji, drogerijah in parfumerijah kot demonstratorji kozmetičnih preparatov, dermatoloških ambulantah in ambulantah za plastično kirurgijo, kjer sodelujejo z zdravniki ipd.

Poklic vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok je primeren za vse, ki jih veseli delo s predšolskimi otroki, tako za fante kot za dekleta. Poklic zahteva ljubezen do otrok, likovno, glasbeno in plesno ustvarjalnost in nenehno strokovno izpopolnjevanje. Je zelo iskan poklic na trgu dela, možnosti zaposlitve so dobre.

Srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik opravlja zahtevno, samostojno, odgovorno delo. Skrbi za ohranitev življenja in zdravja ljudi v vseh življenjskih obdobjih od rojstva do smrti. Doma in v tujini zaposljive medicinske sestre/srednji zdravstveniki lahko najdejo delo v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, socialno-varstvenih ustanovah, na reševalnih postajah, v zdraviliščih, ipd.
Prekomorskih brigad 7, Izola
IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
• Gastronomske in hotelskestoritve
• Gastronomija in turizem
• Predšolskavzgoja
• Gastronomija
Polje 41, Izola
IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
• Zdravstvenanega
• Kozmetičnitehnik
SREDNJE ŠOLE - GORENJSKA REGIJA
Srednja ekonomska šola
POSTANI DIJAK SREDNJE EKONOMSKO-POSLOVNE ŠOLE KOPER!
PRIČAKUJEMO TE NA INFORMATIVNEM DNEVU, 13. in 14. 2. 2015
PREPRIČAJ SE, DA TE PRIČAKUJE PRIJAZNA ŠOLA!

Šolski center Škofja Loka
Srednja šola za lesarstvo
Splet:http://www.scsl.si/srednja-sola-za-lesarstvoSrednja šola za lesarstvo je šola z dolgoletno tradicijo, pa tudi šola z uspehi in ambicijami. Zavedamo se, da morajo biti dijaki ob koncu šolanja pripravljeni na poklicne izzive in na nadaljnji študij. Zato je naša želja zagotavljanje in izvajanje kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa, zagotavljanje odliènosti uèiteljev in pogojev izobraževanja, ki poteka v specializiranih uèilnicah in sodobno opremljeni delavnici. Odzivamo se na spremembe tehnologij in potreb na trgu dela. Pomembno pa se nam zdi tudi negovanje vrednot, ki vplivajo na osebnostno rast vsakega udeleženca vzgojno-izobraževalnega procesa in spodbujanje k varnemu in zdravemu naèinu življenja. Uspešno razvijamo tudi partnerstvo z ožjo in širšo skupnostjo.
Izobražujemo za poklice lesarski tehnik, mizar, tapetnik in obdelovalec lesa.
Šolski center Škofja Loka
Šola za lesarstvo
FESTIVAL ŠOL
FESTIVAL ŠOL
Na Srednji zdravstveni šoli Celje izobražujemo in vzgajamo dijake za samostojno in odgovorno opravljanje poklicev s področja zdravstva, kozmetike in socialnega skrbstva. Izobraževalni programi, ki jih izvajamo, so: zdravstvena nega, kozmetični tehnik in bolničar-negovalec. Pouk poteka v učilnicah in specializiranih kabinetih ter v bolnišnicah, domovih za starejše, kozmetičnih salonih, zdraviliščih, velnes centrih …

Dijakom je na razpolago bogato opremljena knjižnica. Šolska prehrana je urejena za vse dijake, ki to želijo. Vsi poklici, za katere izobražujemo, so cenjeni in zahtevajo odgovornega delavca, zato vabimo k vpisu osnovnošolce, ki jih veseli delo z ljudmi, imajo smisel za natančnost, urejenost in čut za odgovornost. Odlikovati jih morajo poštenost, potrpežljivost, zanesljivost, korekten odnos do sočloveka, osebna vedrina in optimizem.

Letos naša šola praznuje 60 let svojega delovanja in veseli smo, da je vsako leto zanimanje za našo šolo in izobraževalne programe med osnovnošolci veliko. Učitelji se trudimo, da s sodobnimi pristopi k poučevanju zagotavljamo spodbudno okolje za učenje. Poleg pouka se na šoli odvijajo še pestre in zanimive interesne dejavnosti. Trudimo se, da bi dijaki razvili čut za sočloveka, bili kulturno in ekološko osveščeni in si pridobili kvalitetno znanje ter si tako ustvarili dobre temelje za nadaljnji študij ali postali odgovorni delavci na področju zdravstva, socialnega skrbstva in kozmetike.