Vpis 2016
VPIS V ŠOLE 2016
vpis v šole Megamaturant
Organizacija prireditev,
maturantskih plesov in valet.
www.megamaturant.com
22.
Izobraževalno-razvojni zavod IZRAZ Ljubljana,
Višja strokovna šola
Cesta na Brdo 69
1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 252 8160, 031/ 389 167
Faks: 01/ 252 8165
E-naslov:
info@izraz.si
Spletna stran: www.izraz.si

23.
Lampret Consulting, d. o. o.,
Višja strokovna šola
Ulica tolminskih puntarjev 4
5000 Nova Gorica
Tel.: 05/ 338 2700
Faks: 05/ 338 2705
E-naslov:
visjasola@lampret-consulting.si
Spletna stran: www.lampret-consulting.si

24.
Lesarska šola Maribor,
Višja strokovna šola
Lesarska ulica 2
2000 Maribor
Tel.: 02/ 421 6658

Faks: 02/ 421 6675
E-naslov:
referat@visjales-mb.org
Spletna stran: www.visjales-mb.org

25.
Ljudska univerza Litija, d. o. o.,
Višja strokovna šola
Trg na Stavbah 8a
1270 Litija
Tel.: 01/ 898 0570
Faks: 01/ 898 0575
E-naslov:
tajnistvo@univerzalitija.si
Spletna stran: www.univerzalitija.si

26.
MUCH, izobraževanje, d. o. o.,
Višja strokovna šola
Koprska ulica 94
1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 423 7860
Faks: 01/ 423 7875
E-naslov:
info@much.si, darja.habjanic@much.si
Spletna stran: www.muchvs.si

27.

Policijska akademija,
Višja policijska šola
Rocenska 56
1211 Ljubljana Šmartno
Tel.: 01/ 514 7000
Faks: 01/ 428 4733
E-naslov:
pa@policija.si
Spletna stran: www.policija.si

28.
Poslovno-komercialna šola Celje,
Višja strokovna šola
Kosovelova 4
3000 Celje
Tel.: 03/ 428 5450
Faks: 03/ 428 5460
E-naslov:
pks-visja.ce@guest.arnes.si
Spletna stran: www.pksola.com/visja/visja.htm

29.
Prometna šola Maribor,
Višja prometna šola
Preradoviceva 33
2000 Maribor

Tel.: 02/ 429 4140 (tajništvo), 02/ 429 4135 (redni
študij), 02/ 429 4137 (izredni študij)
Faks: 02/ 429 4139
E-naslov:
referat@vpsmb.net, referat2@vpsmb.net,
izredni.referat@vpsmb.net
Spletna stran: www.vpsmb.net

30.
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje,
Višja strokovna šola
Ljubljanska cesta 97
3000 Celje
Tel.: 03/ 428 5908, 03/ 428 5910
Faks: 03/ 428 5909
E-naslov:
vs-ce.vrtnarstvo@guest.arnes.si
Spletna stran: www.hvu.si

31.
Šolski center Celje,
Višja strokovna šola
Pot na Lavo 22
3000 Celje
Tel.: 03/ 428 5853
Faks: 03/ 428 5888
E-naslov:
vss@mail.s-sc.ce.edus.si
Spletna stran: www.vss-ce.com

32.
Šolski center Novo mesto,
Višja strokovna šola
Šegova ulica 112
8000 Novo mesto
Tel.: 07/ 393 2182
Faks: 07/ 393 2184
E-naslov:
vss.nm@guest.arnes.si
Spletna stran: www.vss-nm.com

33.
Šolski center Postojna,
Višja strokovna šola
Cesta v Staro vas 2
6230 Postojna
Tel.: 05/ 721 2330
Faks: 05/ 721 2334
E-naslov:
vs.postojna@guest.arnes.si
Spletna stran: www.vspo.si

34.
Šolski center Ptuj,

Višja strokovna šola
Volkmerjeva cesta 19
2250 Ptuj
Tel.: 02/ 787 1700, 02/ 787 1812
Faks: 02/ 787 1711
E-naslov:
vss@scptuj.si
Spletna stran: www.scptuj.si

35.
Šolski center Ravne,
Višja strokovna šola
Koroška cesta 10
2390 Ravne na Koroškem
Tel.: 02/ 875 0620
Faks: 02/ 875 0619
E-naslov:
drago.hribernik@guest.arnes.si
Spletna stran: www.visjasolaravne.si

36.
Šolski center Slovenj Gradec,
Višja strokovna šola
Koroška ulica 11
2380 Slovenj Gradec
Tel.: 02/ 884 6502

Faks: 02/ 884 6521
E-naslov:
visja.sola@sc-sg.net
Spletna stran: www.sc-sg.net/visja

37.
Šolski center Šentjur,
Višja strokovna šola
Cesta na kmetijsko šolo 9
3230 Šentjur
Tel.: 03/ 746 2900, 03/ 746 2902
Faks: 03/ 746 2920
E-naslov:
solski.center-sentjur@guest.arnes.si,
referat.vsscekg@guest.arnes.si
Spletna stran: www.sc-s.si

38.
Šolski center Škofja Loka,
Višja strokovna šola
Podlubnik 1/b
4220 Škofja Loka
Tel.: 04/ 506 2328
Faks: 04/ 506 2318
E-naslov:
roman.drole@ss-sl.si
Spletna stran: www.ss-sl.si

39.
Šolski center Velenje,
Višja strokovna šola
Trg mladosti 3
3320 Velenje
Tel.: 03/ 896 0642
Faks: 03/ 896 0660
E-naslov:
vss@scv.si
Spletna stran: www.scv.si

40.
Šolski center za pošto, ekonomijo in
telekomunikacije Ljubljana,
Višja strokovna šola
Celjska ulica 16
1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 234 2454
Faks: 01/ 234 2441
E-naslov:
vss@scpet.net
Spletna stran: www.scpet.net

41.
Tehniški šolski center Kranj,
Višja strokovna šola
Kidriceva cesta 55

4000 Kranj
Tel.: 04/ 280 4042
Faks: 04/ 2804035
E-naslov:
info@tsckr.si
Spletna stran: www.tsckr.si/vss/index.htm

42.
Tehniški šolski center Nova Gorica,
Višja strokovna šola
Cankarjeva 10
5000 Nova Gorica
Tel.: 05/ 330 8770
Faks: 05/ 330 8774
E-naslov:
vssreferat@tsc.si
Spletna stran: www.tsc.si/vss

43.
Višja strokovna šola Academia, Maribor
Glavni trg 17/b
2000 Maribor
Tel.: 02/ 228 3531
Faks: 02/ 228 3549
E-naslov:
referat@academia.si
Spletna stran: www.academia.si

44.
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled

Prešernova 32
4260 Bled
Tel.: 04/ 575 3400
Faks: 04/ 575 3430
E-naslov:
vgs@vgs-bled.si
Spletna stran: www.vgs-bled.si

45.
Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor
Zagrebška cesta 18
2000 Maribor
Tel.: 02/ 320 2300
Faks: 02/ 320 2301
E-naslov:
referat@vsgt-mb.si
Spletna stran: www.vsgt-mb.si

46.
ZARIS, Zavod za razvoj, izobraževanje in
svetovanje,
Višja strokovna šola
Litostrojska 40
1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 500 8681, 01/ 500 8683
Faks: 01/ 500 8686
E-naslov:
info@zaris.si
Spletna stran: www.zaris.si

47.
Zavod IRC,
Višja strokovna šola
Litostrojska 40
1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 548 3762, 01/ 548 3761
E-naslov:
info@zavod-irc.si
Spletna stran: www.zavod-irc.si
SPISEK VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL
FESTIVAL ŠOL
Festival šol  - Megamaturant prireditve
Email: info@festivalsol.si , festival.sol@gmail.com
1.
Abitura, Podjetje za izobraževanje, d. o. o.,
Višja strokovna šola
Lava 7
3000 Celje
Tel.: 03/ 428 5536, 03/ 428 5532
Faks: 03/ 428 5540
E-pošta:
referat-vis@abitura.si
Spletna stran: www.abitura.si

2.
B&B, Izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.,
Višja strokovna šola v Kranju
Cesta Staneta Žagarja 27a
4000 Kranj
Tel.: 04/ 280 8304, 031/ 375 790
Faks: 04/ 280 8305
E-pošta:
referat@promet.info
Spletna stran: www.promet.info

B&B, Izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.,
Višja strokovna šola v Ljubljani
Letališka cesta 16
1000 Ljubljana

Tel.: 01/ 547 4505, 041/ 312 330
Faks: 01/ 547 4509
E-pošta:
referat@promet.info
Spletna stran: www.promet.info

3.
B2, izobraževalni center, d. o. o.,
Višja strokovna šola
Tržaška cesta 42
1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 244 4210
Faks: 01/ 244 4223
E-pošta:
lidija.weis@b2.eu
Spletna stran: www.spletni-studij.eu

B2, izobraževalni center, d. o. o.,
Višja strokovna šola, enota Maribor
Glavni trg 17
2000 Maribor

Tel.: 02/ 234 5286
Faks: 02/ 234 5282
E-pošta:
jarmila.hojs@b2.eu
Spletna stran: www.spletni-studij.eu

4.
Biotehniški center Naklo,
Višja strokovna šola
Strahinj 99
4202 Naklo
Tel.: 04/ 277 2145
Faks: 04/ 277 2118
E-pošta:
bcreferat@gmail.com
Spletna stran: www.bc-naklo.si

5.
Biotehni
cni izobraževalni center Ljubljana,
Višja strokovna šola
Ižanska 10
1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 280 7603, 01/ 280 7606
Faks: 01/ 280 7606
E-pošta:
vss@bic-lj.si
Spletna stran: www.bic-lj.si/vss

6.
Center za poslovno usposabljanje,
Višja strokovna šola
Kardeljeva plošcad 27a
1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 589 7664, 01/ 589 7662
Faks: 01/ 565 5920
E-pošta:
bojana.tivadar@cpu.si, breda.verbic@cpu.si
Spletna stran: www.cpu.si

Center za poslovno usposabljanje,
Višja strokovna šola
Podružnica Ptuj
REVIVIS
Krempljeva ulica 1
2250 Ptuj
Tel.: 01/ 589 7664, 01/ 589 7662
Faks: 01/ 565 5920
E-pošta:
bojana.tivadar@cpu.si
Spletna stran: www.cpu.si

Center za poslovno usposabljanje,
Višja strokovna šola
Podružnica Ko
cevje
Ljudska univerza Kocevje

Trg zbora odposlancev 30
1330 Kocevje
Tel.: 01/ 589 7664, 01/ 589 7662
Faks: 01/ 565 5920
E-pošta:
breda.verbic@cpu.si
Spletna stran: www.cpu.si

7.
Višja strokovna šola Doba Maribor,
Prešernova ulica 1,
2000 Maribor
Tel.: 02/ 228 3876
Faks: 02/ 228 3861
E-naslov:
vss@doba.si
Spletna stran: www.doba.si

8. Edukacijski center EDC Kranj,
Višja strokovna šola
Gorenjesavska cesta 9
4000 Kranj
Tel.: 04/ 236 1120, 041/351 164, 041/ 649 787

Faks: 04/ 236 1121
E-naslov:
edc.visja@guest.arnes.si
Spletna stran: www.edckranj.com

9.
Ekonomska in trgovska šola Brežice,
Višja strokovna šola
Bizeljska cesta 45
8250 Brežice
Tel.: 07/ 499 2562
Faks: 07/ 499 2570
E-naslov:
vss.brezice@guest.arnes.si
Spletna stran: www.vs-kombre.kk.edus.si

10.
Ekonomska šola Murska Sobota,
Višja strokovna šola
Noršinska ulica 13
9000 Murska Sobota
Tel.: 02/ 521 3451
Faks: 059/ 072 326
E-naslov:
info@vis-ms.si
Spletna stran: www.vis-ms.si

11.
Ekonomska šola Novo mesto,
Višja strokovna šola
Ulica talcev 3/a
8000 Novo mesto
Tel.: 07/ 393 3267, 07/ 393 3268
Faks: 07/ 393 3282
E-naslov:
referat@esnm.si
Spletna stran: www.esnm-visja.si

12.
Ekonomsko-storitveni izobraževalni center Kranj,
Višja strokovna šola
Cesta Staneta Žagarja 33
4000 Kranj
Tel.: 04/ 201 0620
Faks: 04/ 201 0630
E-naslov:
vss@esic.si, lidija.grmek@guest.arnes.si
Spletna stran: www.esic.si

13.
Emona Efekta, izobraževanje in svetovanje, d.o.o.,
Višja strokovna šola
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: 01/ 500 0300
Faks: 01/ 500 0310
E-naslov:
info@emonaefekta.si
Spletna stran: www.emonaefekta.si

14.
Euro šola Ljubljana,
Višja strokovna šola
Litostrojska cesta 40
1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 515 2772, 01/ 515 2773
Faks: 01/ 515 2770
E-naslov:
izobrazevanje@eurosola.si
Spletna stran: www.eurosola.si

15.
Gea College CVŠ, Družba za višješolsko
izobraževanje - Center višjih šol, d.o.o.,
Dunajska cesta 156
1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 588 1309, 01/ 588 1344
Faks: 01/ 568 8213
E-naslov:
cvs@gea-college.si
Spletna stran: www.gea-college.si

Gea College CVŠ, Družba za višješolsko
izobraževanje - Center višjih šol, d.o.o.

Podružnica v Piranu
Kidricevo nabrežje 2
6330 Piran
Tel.: 05/ 671 0240, 05/ 671 0252
Faks: 05/ 671 0250
E-naslov:
piran.cvs@gea-college.si
Spletna stran: www.gea-college.si

Gea College CVŠ, Družba za višješolsko
izobraževanje - Center višjih šol, d.o.o.
Podružnica v Ptuju
Mestni trg 2
2250 Ptuj
Tel.: 02/ 749 2150, 02/ 749 2158
Faks: 02/ 749 2156
E-naslov:
ptuj.cvs@gea-college.si
Spletna stran: www.gea-college.si

16.
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma,
Višja strokovna šola
Sevno 13
8000 Novo mesto
Tel.: 07/ 393 4734
Faks: 07/ 393 4710
E-naslov:
irma.hudoklin@guest.arnes.si
Spletna stran: www.ksgrm.si

17.
Inštitut in akademija za multimedije,
Višja šola za multimedije
Leskoškova 12
1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 524 0044
Faks: 01/ 524 0155
E-naslov:
info@iam.si
Spletna stran: www.iam.si

18.
Izobraževalni center energetskega sistema,
Višja strokovna šola
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 474 3516, 01/ 474 2635, 01/ 474 2631
Faks: 01/ 474 2632
E-naslov:
natasa.katalinic@ices.si
Spletna stran: www.ices.si

19.
Izobraževalni center Piramida Maribor,
Višja strokovna šola

Park mladih 3
p.p. 48
2000 Maribor
Tel.: 02/ 331 3432, 02/ 320 8633
Faks: 02/ 331 3048
E-naslov:
visjastrokovna.ic-piramida@guest.arnes.si
Spletna stran: www.icp-mb.si

20.
Izobraževalni zavod HERA Ljubljana,
Višja strokovna šola
Kržiceva 7
1000 Ljubljana
Tel.: 01/ 230 0180, 01/ 230 0192
Faks: 01/ 230 0190
E-naslov:
jelka.ciuha@iz-hera.si
Spletna stran: www.iz-hera.si

Izobraževalni zavod HERA Ljubljana,
Višja strokovna šola,
Enota Ko
čevje
Trg zbora odposlancev 3
1330 Kocevje

Tel.: 01/ 893 8273
Faks: 01/ 893 8275
E-naslov:
jelka.ciuha@iz-hera.si
Spletna stran: www.iz-hera.si

21. Izobraževalni zavod Memory,
Višja strokovna šola Dutovlje
Dutovlje 32
6221 Dutovlje
Tel.: 05/ 764 2027, 05/ 764 2132, 05/ 764 2133
Faks: 05/ 764 2028
E-naslov:
memory@siol.net
Spletna stran: www.memory.si

Izobraževalni zavod Memory,
Višja strokovna šola,
Enota Koper
Ferrarska 30
6000 Koper
Tel.: 05/ 631 1313, 05/ 631 1314
Faks: 05/ 631 1313
E-naslov:
memory.koper@siol.net
Spletna stran: www.memory.si